najem

Klauzula hardship jako alternatywa dla siły wyższej w dobie pandemii

W obecnych czasach epidemii koronawirusa, na gruncie prawa kontraktowego powszechnie znane jest pojęcie siły wyższej. Termin ten stosowany jest jednak nieco na wyrost – nierzadko przeceniamy znaczenie tej instytucji. Siła wyższa – istota i skutki Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa umów kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Czytaj więcej >

Pułapki w umowie z deweloperem

W obrocie konsumenckim może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca, jako “silniejsza” strona umowy stara się jednostronnie narzucić konsumentowi niekorzystne dla niego postanowienia. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli tego rodzaju postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy to nie

Czytaj więcej >

Likwidacja polisolokaty, a zwrot zainwestowanych środków

Opłata likwidacyjna za przedwczesne zerwanie polisolokaty Klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy decydują się na przedterminowe rozwiązanie lokaty często obciążani są przez ubezpieczyciela tzw. opłatą likwidacyjną. Często taka oplata stanowi znaczna część środków zainwestowanych przez klienta, co powoduje, że inwestycja, która potencjalnie miała wiązać się z zyskiem, kończy się dla niego stratą. Opłata

Czytaj więcej >

Konstrukcja umowy NDA. Ochrona informacji poufnych.

Wielu z nas spotkało się w praktyce z umową o ochronie informacji poufnych, zwaną w skrócie NDA. W niniejszym wpisie postaramy wyjaśnić czym jest taka umowa, jakie jest jej znaczenie gospodarcze i jakie elementy powinna zawierać. W dobie rozwoju technologii coraz większą wartość zyskują dobra niematerialne w postaci wiedzy technicznej

Czytaj więcej >