Adwokat Bartosz Karbowski

Bartosz Karbowski

Adwokat – Partner Zarządzający

Ekspert z zakresu prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. W ramach prowadzonej działalności koordynował liczne procesy M&A (fuzje i przejęcia), nadzorował audyty prawne poprzedzające nabycie przedsiębiorstw (due diligence), a także reprezentował przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Jako pełnomocnik i obrońca reprezentuje klientów w sporach gospodarczych prowadzonych zarówno przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi. Posiada doświadczenie także w zakresie międzynarodowego prawa handlowego.

Wykształcenie:
Adwokat (ORA Katowice). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnik międzynarodowych szkoleń i konferencji z zakresu windykacji zagranicznych wierzytelności („Access to Civil Justice Simplification of cross-border Debt Collection”) oraz pozasądowych metod rozstrzygania sporów cywilnych („Court settlement as an alternative dispute solution”).

Pobierz PDF – Bartosz Karbowski