Adwokat Dawid Rasiński

Dawid Rasiński

Adwokat – Partner Zarządzający

Ekspert w zakresie Compliance oraz prawa karnego gospodarczego. W ramach prowadzonej działalności koordynował procesy wdrażania systemów zarządzania ryzykiem prawnym m.in. w dużych spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych. Przewodniczy audytom, których celem jest weryfikacja statusu zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem. Opracowuje i wdraża w spółkach wewnętrzne procedury compliance, w tym w szczególności procedury antykorupcyjne, weryfikacji kontrahentów, zgłaszania nieprawidłowości oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Jako pełnomocnik i obrońca reprezentuje klientów w największych i często precedensowych sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Swoje doświadczenie w tym względzie wykorzystuje w biznesie, przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizacji indywidualnej odpowiedzialności karnej członków kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Prowadzi także szkolenia z zakresu prawa karnego gospodarczego, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz compliance.

Adwokat Dawid Rasiński jest autorem prawniczego bloga obronca24.pl, w którym można znaleźć praktyczną wiedzę o zagadnieniach z szeroko rozumianego prawa karnego. Pośród tematów poruszanych w serwisie znajdują Państwo zagadnienia dotyczące m.in. przestępstw gospodarczych i skarbowych, przestępstw narkotykowych, przestępstw pospolitych, prawa karnego procesowego oraz prawa karnego wykonawczego.

Wykształcenie:
Adwokat (ORA Katowice) oraz certyfikowany Compliance Officer). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczestnik szkoleń z zakresu Compliance.