15 maja, 2020

Aktualności

Zakaz konkurencji w umowach B2B

Istota i cel zakazu konkurencji w relacjach b2b Powszechnie stosowany zakaz konkurencji w umowie pomiędzy przedsiębiorcami jest klauzulą umowną zabezpieczającą interesy strony zlecającej poszczególne usługi. W dobie nieustannego i dynamicznego rozwoju gospodarczego coraz więcej branż zmaga się z nadmierną rynkową konkurencją. Skorzystanie z zewnętrznych współpracowników o statusie przedsiębiorcy często wiąże

Czytaj więcej >
Aktualności

Klient Kancelarii ze zgodą na zorganizowanie turnieju gry w Pokera

Z przyjemnością pragniemy poinformować o sukcesie kancelarii. Dzięki staraniom prawników z Karbowski Rasiński & Partners klient kancelarii uzyskał zgodę na organizowanie turniejów gry w pokera w odmianie Texas Holdem. Uzyskanie stosownego zezwolenia, wydawanego przez Ministra Finansów RP wymagało skonstruowania precyzyjnego regulaminu gry, odpowiadającego szczegółowym wymogom określonym w ustawie o grach

Czytaj więcej >

Klauzula hardship jako alternatywa dla siły wyższej w dobie pandemii

W obecnych czasach epidemii koronawirusa, na gruncie prawa kontraktowego powszechnie znane jest pojęcie siły wyższej. Termin ten stosowany jest jednak nieco na wyrost – nierzadko przeceniamy znaczenie tej instytucji. Siła wyższa – istota i skutki Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa umów kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Czytaj więcej >

Pułapki w umowie z deweloperem

W obrocie konsumenckim może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca, jako “silniejsza” strona umowy stara się jednostronnie narzucić konsumentowi niekorzystne dla niego postanowienia. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli tego rodzaju postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy to nie

Czytaj więcej >