Skazanie za handel grami komputerowymi uchylone

Sąd Okręgowy w Katowicach, na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię w imieniu Klienta, wydał kolejny wyrok uchylający skazanie Klienta za “odsprzedaż” cyfrowych wersji gier.

Sprawa ma charakter precedensowy, bowiem zagadnienie legalności odsprzedaży cyfrowych wersji gier rodzi poważne wątpliwości na gruncie polskiego porządku prawnego. Również nasze orzecznictwo pozostaje w tym zakresie bardzo ubogie. W ocenie prokuratury przestępczy proceder miał polegać na tym, że Klient po założeniu konta na platformie cyfrowej i zakupieniu określonej gry dokonywał następnie odsprzedaży dostępu do konta, co z kolei skutkowało naruszeniem postanowień licencyjnych. Klientowi zarzucono dokonanie ponad 70 takich transakcji w różnych odstępach czasu. Zarówno prokuratura, jak i Sąd I instancji uznały takie działanie za nielegalne i stanowiące przestępstwo z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Reprezentujący Klienta adwokat Bartosz Karbowski powołał się jednak w apelacji na rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z których – w dużym skrócie – płynie wniosek, iż jednokrotne dokonanie odsprzedaży cyfrowej wersji gry jest prawem nabywcy, któremu producent/autor oprogramowania nie może się sprzeciwić. Sąd Okręgowy w pełni zaaprobował argumentację obrońcy i nakazał ponowne zbadanie sprawy przez Sąd I instancji – ze szczególnym uwzględnieniem wniosków zaprezentowanych w cytowanych przez obrońcę wyrokach.

To już drugie takie rozstrzygnięcie na korzyść Klienta Kancelarii. Pierwsza sprawa dotyczyła ponad 600 zarzutów rzekomo nielegalnej odsprzedaży gier.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn