Ulga IP BOX dla branży IT

Atrakcyjna nowość w przepisach dla branży IT

Ostatnie zmiany w przepisach podatkowych wprowadziły IP Box – nową instytucję przewidującą preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5% (zastępując 17/32% lub 19% stawki w przypadku PIT lub 19% i 9% dla CIT) dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ponieważ do tych praw należy autorskie prawo do programu komputerowego, IP Box stało się atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów działających w branży IT, w szczególności osób działających w formacie B2B.

Warunki do skorzystania z preferencji podatkowej

Posiadanie kwalifikowanego prawa IP nie jest jedynym warunkiem skorzystania z IP Box. Stworzona przez ustawodawcę atrakcyjna możliwość niesie z sobą wątpliwości prawne, które podatnik musi wyjaśnić, a czego nie ułatwiają wydane przez Ministerstwo Finansów 86-cio stronnicowe objaśnienia podatkowe.

Podatnicy, którzy chcą rozliczać nawet część swojego podatku dochodowego według 5-cio % stawki muszą zwrócić uwagę na to m.in. jaka część dochodów powinna zostać opodatkowana niższą stawką; czy „program komputerowy” został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach działalności badawczo-rozwojowej; od którego momentu mogą zastosować 5% stawkę opodatkowania; czy ponoszą koszty kwalifikujące się do obliczenia wskaźnika nexus oraz w jaki sposób wykonywać obowiązki ewidencyjne i przygotować odpowiednią dokumentację projektową.

Oczywiście potencjalne korzyści podatkowe jakie wiążą się z zastosowaniem tego rozwiązania mogą rekompensować konieczność wyjaśnienia tego typu wątpliwości. Ponieważ IP Box określa 5% stawkę opodatkowania zarówno w CIT, jak i w PIT, spółka z branży IT może osiągnąć korzyść na dwóch polach: (1) sama zmniejszy swoje zobowiązania w podatku dochodowym oraz (2) pomniejszy się zobowiązanie w podatku dochodowym programistów świadczących na jej rzecz usługi w formule B2B. Tym samym bez dodatkowych kosztów po stronie spółki, może zostać podniesione realne wynagrodzenie programistów świadczących na jej rzecz usługi.

Niemniej jednak do zastosowania tego rozwiązania w praktyce należy się odpowiednio przygotować.

Nasze rozwiązanie

Rekomendowanym sposobem postępowania podczas wdrażania tzw. ulgi IP Box jest:

  1. przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji podatnika (faktycznie wykonywanych czynności oraz zawieranych umów);
  2. przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (ze szczegółowym opisem stanu faktycznego, tak aby posiadała prawną moc ochronną); oraz
  3. przygotowanie procedur i ewidencji niezbędnych do wdrożenia i udokumentowania IP Box.

 

Kancelaria KRP, dzięki współpracy z (1) doradcą podatkowym, który po przeprowadzeniu kilkudziesięciu projektów IP Box uzyskał 100 % pozytywnych interpretacji  oraz (2) osobami posiadającymi doświadczenie w rachunkowości, daje gwarancje możliwie bezpiecznego przejścia przez proces wdrożenia IP Box w swojej działalności.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn