Zakaz reklamy aptek – KE bierze pod lupę surowe przepisy

Komisja Europejska przedstawiła polskiemu Rządowi opinię dotyczącą obowiązującego w Polsce zakazu reklamy aptek. Zdaniem KE przepisy obowiązujące w Polsce w tym zakresie są zbyt restrykcyjne.

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku w polskim systemie prawnym obowiązuje całkowity zakaz reklamy aptek. Zakaz ten obejmuje nie tylko działania stricte marketingowe – w istocie rozciąga się na wszelką działalność informacyjną o działalności aptek. Dotyczy więc także różnego rodzaju akcji promujące zdrowie, w tym odnoszących się do profilaktyki zdrowotnej, a także do informacji o rodzaju i zakresie usług dostępnych dla pacjentów.

Za złamanie zakazu reklamy aptek grozi kara pieniężna w wysokości do 50.000,00 zł za każdorazowe naruszenie.

Działania Komisji Europejskiej w tym przedmiocie zostały zainicjowane na skutek skargi złożonej przez Konfederację Lewiatan w listopadzie 2013 roku. W pierwszym etapie procedury o naruszenie prawa UE Komisja Europejska skierowała do polskiego Rządu wezwanie do usunięcia uchybienia w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług. W odpowiedzi Rząd polski przedstawił własne stanowisko i nie uczynił zadość wezwaniu. Wskutek powyższego KE sporządziła i wystosowała do Rządu polskiego uzasadnioną opinię ponownie wzywając do usunięcia naruszeń. Jeśli uchybiania nie zostaną usunięte, wówczas sprawa zostanie skierowana do TSUE.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn