Aktualności

Pułapki w umowie z deweloperem

W obrocie konsumenckim może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca, jako “silniejsza” strona umowy stara się jednostronnie narzucić konsumentowi niekorzystne dla niego postanowienia. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli tego rodzaju postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy to nie

Czytaj więcej >

Likwidacja polisolokaty, a zwrot zainwestowanych środków

Opłata likwidacyjna za przedwczesne zerwanie polisolokaty Klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy decydują się na przedterminowe rozwiązanie lokaty często obciążani są przez ubezpieczyciela tzw. opłatą likwidacyjną. Często taka oplata stanowi znaczna część środków zainwestowanych przez klienta, co powoduje, że inwestycja, która potencjalnie miała wiązać się z zyskiem, kończy się dla niego stratą. Opłata

Czytaj więcej >

Konstrukcja umowy NDA. Ochrona informacji poufnych.

Wielu z nas spotkało się w praktyce z umową o ochronie informacji poufnych, zwaną w skrócie NDA. W niniejszym wpisie postaramy wyjaśnić czym jest taka umowa, jakie jest jej znaczenie gospodarcze i jakie elementy powinna zawierać. W dobie rozwoju technologii coraz większą wartość zyskują dobra niematerialne w postaci wiedzy technicznej

Czytaj więcej >

Najem instytucjonalny – bezpieczna alternatywa dla przedsiębiorcy

Wynajmując lokal mieszkalny przedsiębiorca musi liczyć się z istnieniem szeregu przepisów, które chronią interesy lokatora. Zapewnienie takiej ochrony jest niewątpliwie pożądane – w końcu to lokator, niebędący profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego jest “słabszą” stroną umowy. Przepisy te mogą być jednak uciążliwe dla wynajmujących – zwłaszcza w przypadku konieczności pozbycia się

Czytaj więcej >

Zakaz reklamy aptek – KE bierze pod lupę surowe przepisy

Komisja Europejska przedstawiła polskiemu Rządowi opinię dotyczącą obowiązującego w Polsce zakazu reklamy aptek. Zdaniem KE przepisy obowiązujące w Polsce w tym zakresie są zbyt restrykcyjne. Począwszy od 1 stycznia 2012 roku w polskim systemie prawnym obowiązuje całkowity zakaz reklamy aptek. Zakaz ten obejmuje nie tylko działania stricte marketingowe – w

Czytaj więcej >