Aktualności

Aktualności

Klient Kancelarii ze zgodą na zorganizowanie turnieju gry w Pokera

Z przyjemnością pragniemy poinformować o sukcesie kancelarii. Dzięki staraniom prawników z Karbowski Rasiński & Partners klient kancelarii uzyskał zgodę na organizowanie turniejów gry w pokera w odmianie Texas Holdem. Uzyskanie stosownego zezwolenia, wydawanego przez Ministra Finansów RP wymagało skonstruowania precyzyjnego regulaminu gry, odpowiadającego szczegółowym wymogom określonym w ustawie o grach

Czytaj więcej >

Klauzula hardship jako alternatywa dla siły wyższej w dobie pandemii

W obecnych czasach epidemii koronawirusa, na gruncie prawa kontraktowego powszechnie znane jest pojęcie siły wyższej. Termin ten stosowany jest jednak nieco na wyrost – nierzadko przeceniamy znaczenie tej instytucji. Siła wyższa – istota i skutki Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa umów kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Czytaj więcej >

Pułapki w umowie z deweloperem

W obrocie konsumenckim może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca, jako “silniejsza” strona umowy stara się jednostronnie narzucić konsumentowi niekorzystne dla niego postanowienia. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli tego rodzaju postanowienia kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy to nie

Czytaj więcej >

Likwidacja polisolokaty, a zwrot zainwestowanych środków

Opłata likwidacyjna za przedwczesne zerwanie polisolokaty Klienci towarzystw ubezpieczeniowych, którzy decydują się na przedterminowe rozwiązanie lokaty często obciążani są przez ubezpieczyciela tzw. opłatą likwidacyjną. Często taka oplata stanowi znaczna część środków zainwestowanych przez klienta, co powoduje, że inwestycja, która potencjalnie miała wiązać się z zyskiem, kończy się dla niego stratą. Opłata

Czytaj więcej >